Frågor & Svar | Hur vet jag om min hund har ont?

Hur vet jag om min hund har ont?


Många gånger kanske man som människa inte förstår att hunden har ont. Eftersom man inte kan fråga och hundar som regel inte klagar, så är det lätt att smärta eller värk upptäcks först efter att en lång tid passerat.

Man måste tänka på att det finns flera olika typer av värk och smärta och att detta också kan bero på många olika orsaker. Smärtområdet är stort och komplext. Här följer en kort tänkvärd information att lägga på minnet.

Smärta kan graderas. Om man själv upplevt smärta vet man att smärtan kan variera allt ifrån knappt uthärdlig till att bara göra lite ont. När en hund stannar upp och inte vill gå, skriker till eller ligger och gnyr så har den som regel väldigt ont. Då har det antingen inträffat något akut eller pågått under lång tid och tillslut rinner bägaren över. På människor använder man ofta en smärtskala från 1-10. Alla individer är väldigt olika - både människor och djur. Smärtupplevelsen är olika och inget är rätt eller fel.

Värk brukar benämnas som en mer molande upplevelse och ”styrs” av andra smärtfibrer. Olika smärtfibrer förmedlar olika hastighet, förnimmelse och hastighet av smärta men är också den individuell, eftersom själva upplevelsen av smärtan tas emot väldigt olika hos olika individer.

Smärtan tolkas i hjärnan. Tolkningen beror på en rad olika faktorer som kopplas till känslor, såsom bland annat tidigare erfarenheter och rädslor.

Känslor kopplat till rädsla och oro kan förstärka smärta och värk. Vissa individer är mer smärt-tåliga och många gånger är just dessa individer mindre känsliga och orädda generellt.

Långvarig smärta eller värk påverkar oss både emotionellt och fysiskt.

Inom veterinärvården hör man ofta människor beskriva sina hundar - att den inte har ont, eftersom den fortfarande vill leka och springa omkring på promenaden. Man måste komma ihåg att när man gör något roligt eller är upptagen med annat, så är också hjärnan upptagen med annat. Det innebär att smärta/värk som ligger lägre på skalan inte tas emot av hjärnan - det kommer som regel senare, när hunden är i vila.

Självklart ska man inte heller gå omkring hela hundens liv och oroa sig för att den ständigt har ont. Man måste komma ihåg att livet är en färgskala och allt är inte svart eller vitt. Man kan ha lite ont kortare perioder som sedan passerar. Det finns många hundfamiljer som ständigt går omkring och oroar sig för om hunden har ont eller inte. Det blir inte bra för någon part.

Det bästa du kan göra som hundförälder är att lära känna din hund och lära dig tolka hundens språk och signaler. Du har tur som lever i Sverige, där vi faktiskt har kommit väldigt långt med att vilja förstå och leva i samklang med våra fantastiska familjemedlemmar - hundarna. Det finns en jättestor tillgång i vårt land, både av väldigt kompetent, kunnig och omsorgsfull medicinsk vårdpersonal, fysioterapeuter, instruktörer, etologer, hundpsykologer etc. som kan hjälpa dig att utvecklas tillsammans med din vän.

Den bästa vägen till att känna din hund och veta hur den mår är att själv lära dig att hantera och undersöka en hunds fysik, samt att regelbundet göra både en veterinärkontroll och undersökning hos sjukgymnast regelbundet. Om du gör en veterinär och fysioterapeutkontroll en gång per år så slipper du oroa dig för att du missar hur din hund mår och i takt med detta kommer du också att lägga till i din kunskapsbank om du missat något eller alternativt att din känsla och egna undersökning varit helt rätt.

Om du är nyfiken på att lära dig mer om undersökning, hantering och smärta är du varmt välkommen att bli medlem på Dog Totalitys medlemssida.

Hoppas vi ses!


Att vara medveten och närvarande är att vara en god vän. Att bry sig om, att ge och ta emot, är också att vara en god vän. Man gör saker för varandra helt enkelt, växer sida vid sida.

Anna Nähl