Frågor & Svar | Varför får man så olika råd och svar?

Varför får man så olika råd och svar?


Går man till 10 olika experter, får man som regel 10 mer eller mindre skiftande råd och svar. Det här kan vara extremt frustrerande och leda till stor osäkerhet.

Varför är det så här då? Hur ska man veta vilka råd som är bra? Hur ska man veta vilka som talar sanning och vilka som ljuger? Hur ska man veta vilka som är kompetenta eller inkompetenta?

Svaret är egentligen väldigt enkelt. De flesta frågor har som regel flera möjliga svar. I dom allra flesta fall bär väldigt många vägar till Rom. Alltså betyder det som regel att ”experterna” varken ljuger eller är inkompetenta.

När det gäller medicinska frågor så finns det naturligtvis en bas av vetenskap som man som medicinskt ansvarig personal har att förhålla sig till. Men man måste ha i åtanke att det är högst individuellt vilka erfarenheter man har och vilken teoretiska kunskap man utgår ifrån. Baserat på hur man behandlat ett tidigare problem, får man en positiv kontra negativ erfarenhet av den givna lösningen, vilket gör att man nästa gång baserar sitt kommande arbete på dessa erfarenheter. Naturligtvis försöker alla som arbetar inom medicin också dela erfarenheter och kunskap med varandra, så att man exempelvis inte behöver göra om ett misstag som någon annan gjort, eller att man lyckas snabbt och bra utan att behöva prova sig fram under flera års tid.

Den här teoretiska baskunskapen blandat med erfarenheter skapar olika kompotter och färgpoletter av råd och svar som ibland kan te sig väldigt märkliga för den som får svaren levererade av olika personer. Dessutom - icke att förglömma - så inverkar också ”expertens” egna livsval, erfarenheter och personlighet enormt mycket. Vissa har exempelvis haft egen erfarenhet av smärta medan andra inte haft det, vilket naturligtvis gör att den personen som inte upplevt smärta, får svårare att relatera. Jag kan ju omöjligt veta hur det känns att hoppa fallskärm, om jag aldrig provat utan bara läst om hur känslan upplevs.

Man måste helt enkelt göra lite research på egen hand och försöka hitta en expert inom det område du söker för. Ibland kan det vara värt både tid och pengar att göra ett par olika besök för att skapa en referensbild och jämföra, se vad som stämmer bäst överens med din egen kunskap, research och erfarenhet, i kombination med vem du också fått bäst förtroende för och som passar din personkemi. Detta är minst lika viktigt.

Men… säger du då, jag blir ju bara ännu mer förvirrad med fler svar och fler personer. Dessutom gillar jag alla jag träffat. Vem ska jag då välja att lyssna på?

Bra, säger jag då. Du har en positiv inställning och social kompetens. Du har dessutom kommit till insikten om att ju mer man lär sig, ju mer inser man vad lite man kan. Det är så här livet fungerar. Det finns inget absolut rätt eller fel - vi måste komma till ro med detta. Först då kan vi börja lita på vår intuition och lägga grund för en egen kunskap och utveckling som vi tillsammans med våra duktiga medmänniskor kan bygga vidare på.

Det här gäller inte bara inom området hund utan alla områden i livet. Livet är en fantastisk skola och det är inte bara målet att komma fram som räknas utan också vägen dit!

Självklart finns bättre och sämre råd, bättre och sämre kunskap. En del vägar till Rom kan ju bli onödigt knaggliga och skakiga på vägen, men till slut når du fram ändå. Endel vägar passar vissa bättre, endel passar det sämre. Det gäller att finna sin egen väg och bli vän med att det kan ta lite tid.

Önskar du fler infallsvinklar, mer tips, råd, ideér och lärdom av mina års kunskap och erfarenhet så är du varmt välkommen att bli medlem på Dog Totalitys medlemssida.Att lära sig lita på sin intuition och egna vägväl, är en del av livets spännande resa.

Anna Nähl