Frågor & Svar | Vilka typer av besvär i rörelseapparaten kan man rehabilitera?

Vilka typer av besvär i rörelseapparaten kan man rehabilitera?


Att rehabilitera innebär att man finner ett optimalt sätt att återgå till tidigare hälsa, funktion och aktivitet. Alla problem i rörelseapparaten kan rehabiliteras men naturligtvis beror den målsättning man kan ha på skadans art och omfattning. Det finns en mängd parametrar som styr vilket resultat man kan uppnå - allt ifrån individuella skillnader, fysiologiska/anatomiska/medicinska faktorer såsom ålder, ras och kroppskonstitution hos olika hundar.

Det alla har gemensamt är att man i stort sett alltid - utifrån den status man i dagsläget har - kan identifiera och förbättra en individs obalanser, dysfunktioner och problematik. Ingenting blir bättre av att göra just ingenting.

Idag är rehabilitering ett omfattande område som vuxit sig stort - av den enkla anledningen att det har hjälpt tusentals hundar till en ökad livskvalitet. Det finns naturligtvis fortfarande vissa som har uppfattningen att rehab är onödigt och tyvärr också många som brister i förmågan att läsa av, om en hund mår bra eller inte.

Därför är det oerhört viktigt att ta hjälp av någon som både har kunskap och förmåga att undersöka hundens rörelseapparat - skelett, leder, muskulatur, senor/ligament - och lika viktigt - att tillsammans med hundägaren läsa av och tolka hundens språk och signaler. Brister man i denna förmåga kan undersökningen i sig vara helt förkastlig.

Det behöver inte heller alltid vara en skada eller ett stort problem i en rehabiliteringsprocess. Det kan handla om att fånga upp ett problem i tidigt skede eller att stoppa en negativ nedåtgående spiral vid exempelvis ökad ålder.

Rörelseapparaten är gjord för just rörelse. Om man ser att sin hund vill röra sig mindre eller får svårt att utföra rörelser som tidigare inte varit ett problem, är det troligtvis inte så dumt att söka upp en fysioterapeut för att få lite hjälp och tips.

Vi har en enormt stor variation av raser med olika kroppskonstitution, vilket gör att hundar har helt olika förutsättningar för hundsporter och fysisk aktivitet. Detta - tillsammans med allt fler hundsporter - kräver en ökad medvetenhet och kunskap om, hur man bäst tränar och tar hand om sin hunds fysik.

Allt ifrån skador i rörelseapparatens olika vävnader, till ökad ålder, förslitning och problem kopplat till inaktivitet och variationer i kroppens uppbyggnad hos olika raser, gör att rehabilitering och friskvård är ett mycket viktigt område.


Den bästa rehabiliteringen leder till en livsstilsförändring, som i längden skapar hållbarhet.

Anna Nähl